ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (71/0) 17 ม.ค. 61
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (70/0) 17 ม.ค. 61
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (78/0) 26 ธ.ค. 60
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ (990/0) 25 ธ.ค. 60
บริจาคเงินให้สถานศึกษา (77/0) 25 ธ.ค. 60
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร (76/0) 25 ธ.ค. 60
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ (78/0) 25 ธ.ค. 60
๒๕ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๓ : เบญจมาศ (77/0) 25 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (83/0) 18 ธ.ค. 60
15,18 ธ.ค. 60 เตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียน : ผาสุข-ภัทรพร (82/0) 15 ธ.ค. 60
27/06/2017
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
19/04/2018
13/04/2018
12/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
29/03/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
12/04/2018
06/04/2018
21/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
13/03/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
23/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
29/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
19/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
29/03/2018
20/03/2018
13/03/2018
09/03/2018
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
12/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
08/12/2017
08/12/2017
18/11/2017
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
07/03/2018
05/01/2018
13/12/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/11/2016
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
25/01/2016
25/01/2016
13/07/2015
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
13/07/2015
07/03/2018
07/03/2018
27/12/2017
27/12/2017
23/12/2017
18/12/2017
11/12/2017
17/11/2017
28/10/2017
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 23/04/2018
Visitors 1369984
Page Views 1664953
The poll
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด