ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ 8 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,10:44
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 3 0 Benjamas 13 ก.ค. 2561,08:58
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 9 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,07:18
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ 5 0 Mr.Chartchai 10 ก.ค. 2561,10:40
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน มิ.ย. ๖๑ 15 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,14:39
ปฏิทินการสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 8 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,09:46
พบแล้วหมูป่า...รอนำกลับบ้าน 12 0 Mr.Chartchai 03 ก.ค. 2561,08:06
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 0 Mr.Chartchai 28 มิ.ย. 2561,09:48
ทิศทางบริหารจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 12 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,18:03
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 16 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,11:40
สนองนโยบายจัดเมนูอาหารผ่านระบบโปรแกรม 23 0 Mr.Chartchai 22 มิ.ย. 2561,15:41
การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. ๖๑ 28 1 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,13:52
แนวทางแก้ไขเด็กเรียนอ่อน 18 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:43
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 15 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:33
ระวังโรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาด 15 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,12:01
การตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 19 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,07:35
โรคพิษสุนัขบ้า 20 0 Mr.Chartchai 18 มิ.ย. 2561,07:14
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,10:32
เตรียมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ป.๔ 19 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,07:27
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) 23 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,19:29
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน 20 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,16:01
ด่วนที่สุด ประชุมการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาล 25 0 Mr.Chartchai 07 มิ.ย. 2561,18:33
ประชุมป้องกันทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 25 0 Mr.Chartchai 05 มิ.ย. 2561,20:10
๒๕ พ.ค.๖๑ ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 34 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:18
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 37 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:09
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ:สพป.อน ๒ (ชาติชาย) 49 2 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:04
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 126 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:54
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 118 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:48
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา 124 0 Center School Director 26 ธ.ค. 2560,13:50
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ 1131 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:50
บริจาคเงินให้สถานศึกษา 124 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:25
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร 122 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,09:38
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ 121 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,09:34
๒๕ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๓ : เบญจมาศ 115 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,09:29
19 ธ.ค. 60 มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา 125 0 Center School Director 18 ธ.ค. 2560,18:02
15,18 ธ.ค. 60 เตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียน : ผาสุข-ภัทรพร 122 0 Center School Director 15 ธ.ค. 2560,06:09
๑๓ ธค. ๖๐ ประชุมครูกีฬา (ภัทรพร) 112 0 Mr.Chartchai 08 ธ.ค. 2560,14:42
๔ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน : ภัทรพร 95 0 Mr.Chartchai 30 พ.ย. 2560,14:04
๑ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (ชลิดา) 97 0 Mr.Chartchai 27 พ.ย. 2560,11:30
๒๘ พ.ย. ๖๐ โครงการสืบค้น สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ชุมชน : ว.ชุมชน อน. (นักเรียน) 87 0 Mr.Chartchai 27 พ.ย. 2560,10:58